Wskazane wcześniejsze  umówienie terminu.

Rejestracja   od 1 do 7 dni przed planowaną wizytą.

Rejestracja telefoniczna:

NR .TEL. 061 8146262 lub 061 8146342