Informacje

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku
w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo
w dni ustawowo wolne od pracy.

Aktualnie świadczenia udzielają jednostki wymienione poniżej

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIUUL. JURASZÓW 7/19 60-479 POZNAŃ61 821 22 07
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM.JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIUUL. SZWAJCARSKA 3, 61-285 POZNAŃ61 873 90 81
61 873 91 90
61 873 94 08
WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKAUL. WRZOSKA 1, 61-825 POZNAŃ61 616 20 00
SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEIUL. MICKIEWICZA 2, 60-834 POZNAŃ61 307 12 75
POZNAŃSKI OŚRODEK SPECJALISTYCZNY USŁUG MEDYCZNYCHAL. SOLIDARNOŚCI 36, POZNAŃ STARE MIASTO,61 647 77 15
PORADNIA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU GAUDIUM NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJUL. KÓRNICKA 75, 62-020 SWARZĘDZ. Z DNIEM 30.07.2020 R.: UL. SERDECZNA 21G/U1, 62-020 ZALASEWO61 307 73 07
NZOZ „TWOJA PRZYCHODNIA” POZ I SPECJALISTYKAUL. GRUNWALDZKA 508, 62-064, PLEWISKA575 292 392
SZPITAL KLINICZNY IM. H. ŚWIĘCICKIEGO UM W POZNANIU UL. GRUNWALDZKA 16/18 16, POZNAŃ61 669 82 07
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJUL. SUKIENNICZA 13,  64-500 SZAMOTUŁY61 292 71 13

Kiedy można skorzystać z nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej?

Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w następujących sytuacjach: 

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na przyjęcie do lekarza rodzinnego może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Informacja o punktach nocnej i pielęgniarska, pacjent uzyska u swojego lekarza POZ lub w oddziale wojewódzkim NFZ – infolinia czynna całą dobę: 800 800 805

Informacja o punktach nocnej i świątecznej opieki medycznej:

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania. Informację o tym, gdzie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent uzyska u swojego lekarza POZ lub w oddziale wojewódzkim NFZ – infolinia czynna całą dobę: 800 800 805 

   link do strony nfz.

http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/13328/

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i święta uzasadniają między innymi:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością,
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i osób w podeszłym wieku,
 • bóle brzucha nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • bóle głowy nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • biegunka lub wymioty szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu,
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub próby samobójczej- wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Zabiegi pielęgniarskie zlecone w ramach porady udzielonej przez lekarza  ubezpieczenia zdrowotnego wynikające z ciągłości leczenia mogą TAKŻE  być wykonane  w ramach świadczeń POMOCY DORAŹNEJ przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Pielęgniarka zespołu NZOZ SYSTEMA   poinformuje gdzie zgłosić się po takie świadczenie w dni wolne.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 •  wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowe zaświadczenia o stanie zdrowia.