https://progwin.com.pl/saluber/wp-content/uploads/2021/01/covid-300x200.png

Różnica między kwarantanną, a izolacją

KWARANTANNA

to odosobnienie osoby zdrowejktóra była miała bliski kontakt z osobą zarażoną koronawirusem COVID-19 lub ma objawy wskazujące na zakażenie. Chodzi o odseparowanie osób, które miały kontakt z patogenem i mogą w ciągu kilku dni być nosicielami wirusa i zakażać innych.

IZOLACJA 

to odosobnienie osoby chorej, której został wykonany test na COVID-19 potwierdzający obecność wirusa w organizmie. Bliscy tych osób (jeśli razem mieszkają) są poddawani kwarantannie.

 

Ile trwa kwarantanna / izolacja?

KWARANTANNA

Od 2 września kwarantanna osób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19 została skrócona i obecnie okres kwarantanny ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia na zarażenie albo styczności z osobą zarażoną.

 

UWAGA!
 
Osoba skierowana na test w kierunku wirusa SARS-CoV-2 jest automatycznie objęta kwarantanną od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu. Kwarantanna u takiej osoby ulega zakończeniu z chwilą uzyskania negatywnego wyniku testu, nie później jednak niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania.

 

Jeżeli test jest pozytywny, kwarantanna automatycznie przechodzi w izolację.

 

Domownik osoby zakażonej koronawirusem (tj. osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą chorą lub z nią zamieszkująca), od dnia uzyskania przez chorego domownika pozytywnego wyniku testu, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji chorego domownika – czyli np. 10 + 7 dni.
 

W przypadku kwarantanny, decyzję o jej ewentualnym skróceniu lub zwolnieniu podejmuje – w uzasadnionych przypadkach – nie lekarz POZ, lecz właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny.

IZOLACJA

 
1. Pacjent z objawami infekcji – w przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz POZ przedłuża izolację i jej zakończenie następuje nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, z czego 3 dni muszą być bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego
2. Pacjenta bez objawów infekcji – zakończenie następuje po 10. dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. 

 

W obu przypadkach lekarz POZ, nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania izolacji, podczas teleporady oceni, czy pacjent po 10. dniach może zakończyć okres izolacji. Takie rozwiązanie dotyczy jednak wyłącznie pacjentów, którzy nie mieli objawów klinicznych choroby.

 

W przypadku pacjentów immunoniekompetentnych (czyli osób, które mają słabą odporność np. cierpią na choroby przewlekłe), okres izolacji może zostać przedłużony do 20 dni (decyzję także może podjąć lekarz POZ).
 

Zakończenie izolacji domowej następuje automatycznie (z mocy prawa). 

Kto nakłada kwarantannę / izolację?

Co do zasady decyzję o odosobnieniu (izolacji) wydaje właściwy państwowy inspektor sanitarny (Sanepid). Może jednak wystąpić sytuacja, gdy lekarz przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny sam zdecyduje sam – bez decyzji inspektora sanitarnego – o poddaniu danej osoby hospitalizacji lub domowej izolacji bądź kwarantannie. Wówczas ubezpieczony może otrzymać decyzję inspektora sanitarnego w późniejszym terminie.

A zatem nakładanie izolacji / kwarantanny przez lekarza jest jedynie wyjątkiem, a nie regułą.

Czy lekarz POZ może skrócić czas kwarantanny i izolacji pacjenta?

Decyzję o skróceniu kwarantanny lub zwolnieniu z kwarantanny, podejmuje – w uzasadnionych przypadkach – nie lekarz POZ, lecz właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny. Podstawę do wcześniejszego zakończenia izolacji pacjenta – w szczególnych sytuacjach, w tym w odniesieniu do osób wykonujących zawód medyczny – w przypadku którego uzyskano dodatni wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, następuje po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku tego testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24-godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 i od rodzaju objawów klinicznych – nie dotyczy to jednak wykonania testu molekularnego RT-PCR.

Zakończenie izolacji następuje automatycznie.

Co zrobić w przypadku wystąpienia objawów koronawirusa podczas kwarantanny?

W przypadku wystąpienia lub zaostrzenia się objawów koronawirusa podczas kwarantanny, jak najszybciej kontaktujemy się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (teleporada). Po przeprowadzonym wywiadzie lekarz POZ może skierować nas na test w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

W przypadku dodatniego wyniku, podlegamy co najmniej 13-dniowej izolacji.

Jeżeli objawy są cięższe, lekarz POZ decyduje o badaniu lub nawet kieruje bezpośrednio do szpitala.

Gdy objawy są bardzo nasilone (np. pojawiły się duszności), chory wzywa pogotowie, informując wcześniej, że uzyskał pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2 – dzwonimy na numer alarmowy 112

Zalecenia podczas izolacji domowej:

 1. Dwa razy dziennie wykonuj pomiar temperatury ciała, przyjmuj co najmniej 1,5 litra płynów dziennie, przyjmuj 3-4 lekkostrawne posiłki
 2. Przebywaj (całą dobę) w jednym pokoju, w którym nie mieszkają/ nie przebywają inni domownicy
 3. Staraj się komunikować z otoczeniem poprzez telefon, komputer, jak najmniej narażając inne osoby na kontakt
 4. Inni domownicy NIE powinni zbliżać się do Ciebie bliżej niż na 2 metry
 5. NIE powinieneś mieć kontaktu ze zwierzętami domowymi – mogą przenieść wirusa na osoby zdrowe, na sierści, której dotykasz
 6. Jeśli inna osoba wchodzi do pokoju w którym przebywasz, powinna założyć maseczkę na usta i nos
 7. NIE wynoś rzeczy z pokoju, z którego korzystasz
 8. NIE wchodź do innych pomieszczeń zwłaszcza, jeśli ktoś w nich przebywa
 9. Jeżeli w mieszkaniu jest wspólna toaleta/łazienka, korzystaj z niej oddzielnie, najlepiej jako ostatni z domowników, myj po sobie urządzenia z których korzystasz, zdezynfekuj WC dostępnymi dla gospodarstw domowych środkami, przed wyjściem umyj dokładnie ręce. Używaj wyłącznie własnych ręczników, powieś je w innym miejscu niż ręczniki pozostałych domowników. Trzymaj przybory toaletowe np. szczoteczkę do zębów w pokoju, w którym odbywasz izolację
 10. Często otwieraj okno, wietrz pokój. Jeśli musisz wyjść z pokoju, np. do łazienki, załóż maskę na usta i nos
 11. NIE korzystaj z wentylatorów, klimatyzacji, ani oczyszczaczy powietrza
 12. Zmieniaj pościel i piżamę co 2 dni, a ręczniki codziennie
 13. Zużytą pościel, ręczniki i brudne ubrania wkładaj do worka plastikowego w pokoju, a kiedy się zapełni, wystaw go za drzwi, tak aby inna osoba mogła zrobić pranie
 14. Śmieci wrzucaj do plastikowego worka (poproś o zawieszenia pustego worka na klamce), a kiedy się zapełni, wystaw go za drzwi, tak aby inna osoba mogła go wyrzucić do śmietnika. Osoba wyrzucająca śmieci odbiera worek spod drzwi pokoju w gumowych rękawiczkach, pakuje je w drugi worek, wyrzuca do śmietnika. Po zdjęciu rękawic wyrzuca je, myje lub dezynfekuje ręce.
 15. Używaj oddzielnych sztućców, talerzy, kubków, szklanek. Powinny być oddzielne tylko dla ciebie
 16. Przygotowane posiłki, wodę, leki spożywaj w warunkach izolacji, poproś, aby podano ci je pod drzwi
 17. Brudne naczynia wystawiaj  za drzwi pokoju, aby inna osoba umyła je w zmywarce w temp. minimum 60⁰C z użyciem detergentu lub ręcznie środkiem myjącym do naczyń i pod gorącą wodą. Po zmywaniu, osoba myjąca naczynia musi umyć ręce wodą z mydłem
 18. Kilka razy dziennie dezynfekuj poprzez przecieranie chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym:
 19. Klamki do drzwi, blaty stołów, uchwyt lodówki, szafek, rączka czajnika, armatura łazienkowa, toalety i uchwyty toaletowe, telefony, klawiatury, piloty telewizyjne, tablety, stoliki nocne, włączniki światła
 20. Dezynfekcję wykonuj w gumowych rękawiczkach, NIE wycieraj nadmiaru środka dezynfekcyjnego z powierzchni
 21. Pranie ubrań, pościeli: NIE wysyłaj rzeczy do pralni
 22. Pierz rzeczy w oddzielnym wsadzie, bez ubrań innych domowników
 23. Wysyp ubrania do pralki bezpośrednio z worka, bez ich dotykania
 24. Ubrania i pościel pierz w temperaturze najwyższej dopuszczalnej dla pranych tkanin, ale nie niższej niż 60 stopni C, z użyciem detergentu, przez co najmniej 40 min
 25. Używaj ubrań, które można prać w temperaturze 60⁰C
 26. Po załadunku pralki umyj lub zdezynfekuj ręce

 

Gdzie uzyskać wiarygodne informacje na temat COVID-19

 
800 190 590
numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem