Z uwagi na duże ryzyko zarażenia koronawirusem, od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania

Przychodnia  wprowadziła środki zapobiegawcze.

Wizyty lekarskie – teleporady

Na czym polega teleporada?

1. Pacjent dzwoniąc do przychodni  przechodzi przez wstępny wywiad medyczny

2. pacjent zostaje zarejestrowany na teleporadę

3. o wyznaczonej porze (w przybliżeniu) do pacjenta dzwoni lekarz

4. w trakcie rozmowy telefonicznej lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad i
przekazuje zalecenia, a jeśli jest to konieczne wystawia:
      receptę
     – zwolnienie
     – opiekę nad dzieckiem
     – skierowanie do specjalisty 

5. Jeżeli lekarz zdecyduje, że wizyta w poradni jest niezbędna, pacjent umówiony zostanie na konkretną godzinę. Przed wejściem do przychodni każdemu pacjentowi zmierzona zostanie temperatura, pacjent  ankiete i proszony jest  o dezynfekcje rak.

KONTAKT TELEFONICZNY

Tel. 61 8146262

Tel. 61 8146342

Obecnie  dokładamy wszelkich starań, aby odbierać
jak największą liczbę połączeń, w jak najkrótszym czasie.
Jeżeli jednak nie możesz się dodzwonić, napisz mail z prośbą o kontakt

KONTAKT MAILOWY

salubertp@gmail.com 

Do wszystkich pacjentów apelujemy o przestrzeganie wprowadzanych procedur i nieprzychodzenie do poradni bez wcześniejszego kontaktu telefonicznego. Pozwoli to ograniczyć ryzyko zarażenia, ale i rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Chrońmy siebie i innych!

Apelujemy o cierpliwość i wzajemny szacunek – jesteśmy dla Państwa
i robimy co w naszej mocy, aby sprostać Państwa oczekiwaniom w tej wyjątkowej sytuacji, jednocześnie dbając o Państwa bezpieczeństwo.

Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

ZALECENIA

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 2 metrów odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej .

Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Apelujemy o cierpliwość i wzajemny szacunek – jesteśmy dla Państwa
i robimy co w naszej mocy, aby sprostać Państwa oczekiwaniom w tej wyjątkowej sytuacji, jednocześnie dbając o Państwa bezpieczeństwo.