Jak zostać naszym pacjentem?

  • Warunkiem skorzystania z bezpłatnych usług medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej jest złożenie deklaracji wyboru lekarza oraz posiadanie ważnego powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
  • Chcąc zostać naszym pacjentem, wystarczy przyjść do przychodni i przedłożyć ważny dokument tożsamości, na podstawie którego przygotowana zostanie deklaracja wyboru lekarza, którą należy podpisać
  • Faktu zmiany przychodni nie trzeba zgłaszać w dotychczasowej placówce, jeśli jednak cierpicie Państwo na chorobę przewlekłą, warto zwrócić się o kserokopię dokumentacji medycznej. Warto pamiętać, że pacjent za pierwszorazowe udostępnienie dokumentacji nie ponosi żadnych kosztów.

Złożenie deklaracji jest bezpłatne!

  • Przed złożeniem deklaracji Pacjent nie musi wypisywać się z poprzedniej placówki, w której korzystał z podstawowej opieki zdrowotnej.
  • Pacjent ma prawo bezpłatnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej trzy razy w roku kalendarzowym.
  • W przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 zł.
  • Pacjent nie ponosi opłaty w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy.
  • Od chwili złożenia deklaracji z jednoczesnym potwierdzeniem ubezpieczenia, pacjent jest objęty opieką w ramach POZ i od tej chwili może korzystać z bezpłatnego świadczenia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
  • WAŻNE  Aktualnie ograniczone jest przyjmowanie deklaracji nowych pacjentów z uwagi na przekroczenie limitu pacjentów, brak lekarzy.

Proszę się wcześniej upewnić czy nie już nie istnieje u nas aktywna deklaracja którą Państwo złożyli wcześniej.

Pracownicy rejestracji chętnie Państwu pomogą!